Faciliteter

 

Idrætshal inkl. tilskuerfaciliteter - Hal A Ca. 1300 m2

Gymnastik- og springhal - Hal B

 Ca. 400 m2
Fitness
200 m2
Multisal - Sal C  Ca. 100 m2
Cafeområde inkl. køkken  Ca. 200 m2
Omklædningsfaciliteter  Ca. 250 m2

 

 


 

Idrætshal (Hal A)

Idrætshallen opfylder de internationale krav og mål. Der er tilskuer-kapacitet til 250-400 personer og der er myndigheds-godkendelse til 950 personer i hallen ved større arrangementer.

Idrætshallen danner primært rammen om trænings- og kamprelaterede idrætsaktiviteter indenfor håndbold, fodbold og taekwondo m.m.

 


 

Gymnastik- og Springsal (Hal B)

Gymnastik- og springsalen er etableret med nedsænkede springgrav og trampoliner. Springhallen danner rammen om traditionel springgymnastik, aerobic og funktionel træning.

 


 

Foreningsbaseret fitness

Fitness er etableret som et foreningstilbud og kan alene benyttes af medlemmer af foreningen Højbjerg-Lyseng-Foreningsfitness.

 


 

Multisalen (Sal C)

Multisalen danner rammen om dans og rytme, funktionel træning samt yoga, pilates mv.
Multisalen ligger i umiddelbar forlængelse af cafeområde, så lokalerne kan benyttes som forsamlingshus til møder, foredrag, kurser, fester m.v. Multisalen er myndighedsgodkendt til 50 personer og 80 personer såfremt foldevæggen til cafeen rulles til siden.

 


 

Cafeområde

Cafeområdet er etableret med udsigt over idrætshallen.
Cafeen har et grønt og sundt sortiment. Ved møder, kurser, arrangementer og fester købes forplejning igennem cafeen.


Læs mere på www.cafelyseng.dk

 


 

Omklædning

Der findes 8 omklædningsrum i Lyseng Idrætscenter.

Omklædning 1 og 2 andvendes primært til brugere i Hal A, omklædningsrum 3 og 4 anvendes primært til brugere i Hal B, omklædning 7 og 8 (1. sal) anvendes til fitnesscentret og brugere i Sal C.

Omklædningsrum 5 og 6 anvendes ved større arrangementer og ved udendørs træning, idet der er direkte adgang udefra.

Udenfor er vandhaner til støvlevask.

 


 

Udendørs arealer

På en del af parkeringsområdet er der etableret faciliteter til uorganiserede og streetbaserede idrætsaktiviteter som parkour og skater.

I umiddelbar forlængelse af p-pladsen er der etableret to udendørs motionslegepladser - til såvel børn som voksne - til fitness, parkour og leg.

På græsarealet ved siden af har Højbjerg Gymnastikforening anlagt to krollf-baner.

Fonden Lyseng Idrætscenter | Lysengvej 2 | 8270 Højbjerg